انجمن علوم دامی ایران با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران و انجمن ژنتیک ایران برگزار می‌کند؛

🔍وبینار آموزشی آنلاین
انتخاب ژنومی: شبیه‌سازی و روش‌های پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی ژنومی

📆زمان برگزاری
۳و ۴ اسفند ۱۴۰۱

🔖 به همراه صدور گواهی معتبر از طرف انجمن علوم دامی ایران

💠جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات‌ بیشتر:
📞09027933014

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران