حوزه‌های تخصصی:
تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، بهداشت و فیزیولوژی، پرورش، مدیریت و اقتصاد دام، طیور و آبزیان

محورهای همایش:

مکمل های رایج، نانو و ارگانیک مینراله، ویتامینه، پروتئینه و اسید های چرب

پروبیوتیک ها و افزودنی های میکروبی

ترکیبات ثانویه گیاهی، بهبود بهروه وری تولید و کاهش تبعات زیست محیطی تولید متراکم

محرک های رشد غیر آنتی بیوتیکی، اسیدی فایر ها، آنزیم ها و ترکیبات ضد تنش

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه فرمایید:
CONF.BIRJAND.AC.IR/LFA2021

گروه واتس آپ همایش:

https://chat.whatsapp.com/I9QuMkih0rPK8PY4h0qZpH

شماره تماس دبیرخانه همایش:
05632254041
09015499140