اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران، سازمانی متشکل از دانشجویان فعال علمی و اجرایی رشته‌های مهندسی علوم دامی و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه‌های برتر کشور با رسالت پیشبرد اهدافی چون ایجاد تعامل علمی و پژوهشی در سطح کشور، ایجاد ارتباط پویا میان دانشگاه و صنعت و استفاده از ظرفیت‌های بومی مناطق اقلیمی مختلف کشور در حوزه‌های صنایع غذا، دام و طیور، در سال ۱۳۹۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس گردید. هیات رئیسه این اتحادیه متشکل از  دبیر و نایب دبیر، شورای مشاوران شامل اعضای هیئات علمی دانشگاه‌های کشور و زبدگان علم و صنعت، دبیران مناطق هفت‌گانه، تیم نشریه و بازرسین می‌باشد. این اتحادیه با برگزاری رویدادهای منطقه‌ای و ملی با محوریت بررسی چالش‌ها و پرورش نیروی توانمند و انتشار نشریه اختصاصی با هدف ترویج دانش روز، تلاش دارد تا در امروز و فردای صنایع غذایی و دامی کشور اثرگذار باشد.