انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران برگزار می‌کند:

«دومین همایش بین المللی گاو شیری»
 با حضور ۳۰ استاد برجسته از ۹ کشور جهان
 با ارائه گواهی معتبر
زمان برگزاری: ۱۶ الی ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
بستر برگزاری: اسکای روم
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
@shyahyash
09158001946
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران