ششمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ : چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران