ششمین نشست هم‌اندیشی مجازی اعضای شورای مرکزی و دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

تاریخ برگزاری: ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران