فراخوان و استارت آپ ویکند در حوزه صنعت زنبورداری

با محوریت:
توسعه مکمل های غذایی و دارویی از محصولات زنبور عسل
توسعه فرآورده های آرایشی بهداشتی از محصولات زنبور عسل
و…..
حمایت های ویژه رویداد:
آموزش،مشاوره و منتورینگ به تیم های ثبت نام کننده
استقرار تیم های برگزیده در شتابدهنده توانا
بهره مندی از امکانات آزمایشگاهی و اداری
حمایت مالی

مهلت ارسال طرح ها : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعات تماس:
021_40664923
tavanaacc.ir

بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری
@beefoundation.ir