🔸نامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران در خصوص بازنگری در پیش‌نویس اصلاحیه قانون تاسیس سازمان دامپزشکی کل کشور در مجلس شورای اسلامی

 

📥دانلود

اتحادیه_انجمن‌های_علوم_دامی_و_صنایع_غذایی_ایران

 

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
وزیر محترم جهاد کشاورزی

موضوع: بازنگری در پیش‌نویس اصلاحیه قانون تاسیس سازمان دامپزشکی کل کشور در مجلس شورای اسلامی

با سالم و احترام
با توجه به این که پیش نویس اصلاحیه قانون تاسیس سازمان دامپزشکی کل کشور در مجلس شورای اسلامی در
حال بررسی است، موارد زیر جهت اطالع حضرتعالی و سایر همکاران ارجمندتان در مجلس شورای اسالمی به
استحضار می رسد. خواهشمند است این موارد مورد توجه و تامل قرار گیرند:
1 -از منظر کلی مستحضرید که سالانه در ده‌ها دانشگاه کشور، متخصصان زیادی در مقاطع مختلف با
گرایش های مدیریت و پرورش دام و طیور، تغذیه دام، اصلاح نژاد و ژنتیک و فیزیولوژی دام از گروه‌های
علوم دامی دانش آموخته می شوند و جایگاه رشته علوم دامی و سهم جهانی آن در تولید علم بر کسی
پوشیده نیست. مرز حرفه‌های علوم دامی و دامپزشکی مشخص هستند و باید حدود وظایف هر حرفه
توسط وضع کنندگان قانون و مجریان آن رعایت شود. خوشبختانه به برکت حضور و فعالیت میدانی
جامعه متخصص علوم دامی، امروزه ضریب تبدیل شیر، گوشت و تخم مرغ در کشورمان ایران در تراز
تولیدکنندگان برتر دنیا قرار گرفته است. واضح است که وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین قبلی
نباید مخاطرهای برای حقوق حرفه‌ای و شغلی متخصصان علوم دامی داشته باشد و یا مانعی برای توسعه
و رشد مشاغل ایشان ایجاد کند.
2 -نقش سازمان دامپزشکی در تامین ” امنیت غذایی” جامعه و “رفاه دام” در قیاس با متولیان اصلی آن
بسیار ناچیز است و پیشنهاد میشود این عبارات از پیش نویس اصالحیه ماده 1 به عنوان مطلع این
قانون حذف گردد.
3 -مسئله امنیت زیستی بسیار فراگیر و محدود به سازمان دامپزشکی نیست. بخش زیادی از امنیت زیستی
مشمول حوزه نباتات بوده و بخش عمده دیگری نیز مربوط به حوزه انسانی است. لذا شایسته است از
درج عبارت “امنیت زیستی” در نام این سازمان پرهیز شود.
4 -همان طور که در اصل قانون نیز تاکید شده است، نظارت مندرج در بنده ماده 3 بر کارخانه‌های تولید
خوراک دام باید به نظارت بهداشتی محدود گردد.
5 -بند ز ماده 3 اصلاحیه قانون نباید شمولیت بر خوراک دام و مکمل های غذایی داشته باشد. در اصل
قانون نیز، گستره یاد شده شامل امور دامپزشکی مانند دارو، سرم و واکسن بوده است.
6 -در ماده 7 قانون، اخذ مجوز الزم برای صادرات و واردات … از “وزارت جهاد کشاورزی” ذکر شده بود که
در اصالحیه این نقش تمامأ به سازمان دامپزشکی تفویض می‌گردد. در این خصوص شایسته است
وظایف تفویض شده، محدود به موارد خاص دامپزشکی (دارو، سرم و واکسن) گردد و حوزه خوراک دام
و مکمل‌های غذایی به معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی محول گردد.
7 -تبلیغات کالاهای دارای مجوز در کشور سازو کار روشنی داشته و الزام اخذ مجوز برای فروش، توزیع و
تبلیغ خوراک دام از سازمان دامپزشکی مانع بزرگی برای اقتصاد این بخش ایجاد میکند. لذا باید
ممیزی سازمان دامپزشکی بر این بخش از اصلاحیه، ماده 9 حذف گردد.
8 -در ماده 10 اصل قانون، درمانگاهها و بیمارستان های دامی دانشگاه‌ها نیاز به اخذ پروانه نداشتند که در
اصلاحیه، این معافیت حذف شده است. شایسته است در این خصوص کماکان معافیت مراکز دانشگاهی
در اخذ پروانه درمانگاه و بیمارستان دامپزشکی به قوت خود باقی بماند.
9 -صدور مجوز مراکز تلقیح مصنوعی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی است و نیازی به اصلاح ماده 9 قانون و الزام برای مجوز از سازمان ثانی دیگری نمی باشد.
هم چنین خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی‌های الزم برای برگزاری جلسه با هدف بررسی جدی‌تر
مسائل ذکر شده با حضور نماینده انتخاب شده از سمت اساتید و دانشجویان علوم دامی مبذول و نتیجه را جهت
انجام اقدامات الزم برای تشکیل جلسه اعلام فرمایند. هرگونه همکاری جنابعالی در این باره موجب تشکر خواهد
بود.

 

اشکان غلامی
دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی
علوم دامی و صنایع غذایی کشور

 

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران