نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران

پایان ارسال مقالات: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
زمان برگزاری: ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

محل برگزاری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

وبسایت کنگرە:
http://niasc.sanru.ac.ir/fa/

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران