هشتمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ : چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران