اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان به میزبانی انجمن‌علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه کردستان برگزار می‌کند:

💠 همایش ملی آنلاین
« دام سالم، غذای سالم، انسان سالم »

🖇 محوریت همایش
علوم دامی، صنایع غذایی، بهداشت

 

برنامه روز اول همایش (۲۵ آبان ۱۴۰۱)
بخش علوم دامی

دکتر اسداله تیموری یانسری
استادتمام گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
🔻موضوع سخنرانی
راهبردهای آینده پرورش دام سالم، تولید سالم برای سلامتی
🔻زمان سخنرانی
۲۵ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۴

دکتر عباس فرح‌آور
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
🔻موضوع سخنرانی
اصول صحیح کشتار دام
🔻زمان سخنرانی
۲۵ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۶

دکتر حسین جهانی‌عزیزآبادی
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان
🔻موضوع سخنرانی
نقش سموم قارچی خوراک در سلامت دام و تولیدات آن
🔻زمان سخنرانی
۲۵ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۸

✔️برنامه روز دوم همایش ( ۲۶ آبان ۱۴۰۱)
بخش صنایع غذایی

دکتر سیدهدایت حسینی
استاد تمام دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
🔻موضوع سخنرانی
اهمیت اکریل امید در گوشت و فرآورده‌های گوشتی
🔻زمان سخنرانی
۲۶ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۴

دکتر افشین جعفرپور
استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد گرمسار
🔻موضوع سخنرانی
اصول کنترل کیفیت شیر در کارخانجات لبنی
🔻زمان سخنرانی
۲۶ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۶

✔️برنامه روز سوم همایش (۲۷ آبان ۱۴۰۱)
بخش بهداشت

دکتر مهرداد محمدی
دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
🔻موضوع سخنرانی
بیماری‌های مشترک انسان و دام
🔻زمان سخنرانی
۲۷ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۹

دکتر شادیه محمدی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
🔻موضوع سخنرانی
اصول بهداشت لبنیات و گوشت
🔻زمان سخنرانی
۲۷ آبان ۱۴۰۱ – ساعت ۱۱

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

💠 دارای ۶ امتیاز بازآموزی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان

🗓️ زمان برگزاری
۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱

💰هزینه ثبت‌نام
دانشجویان ۸۵ تومان | عموم ۱۶۵ هزارتومان

🔖 ارسال پست‌ پیشتاز گواهینامه دوزبانه

🔰 راه‌های ارتباطی جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر

📞 09218134539
🆔️@union_admin1

⚠️ با توجه به عدم ثبات وضعیت اینترنت در کشور، سخنرانی‌های همایش ضبط خواهد شد و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

@IAFSSAU