وبینار آموزشی جیره‌‌نویسی تخصصی مرغ مادر گوشتی

تخفیف ویژه برای دانشجویان ممتاز زیرمجموعه اتحادیه

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
@IAFSSAU_admin

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران