وبینار آموزشی یافته‌های نوین، تکنولوژی خوراک دام و طیور

مدرسان:
دکتر محمدرضا عبدالهی (دکتری تغذیه طیور)
دکتر سیدهادی ابراهیمی (هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر امیر عطا (دکتری تغذیه طیور)

زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۸ خرداد ماه

ظرفیت محدود

با صدور گواهی معتبر

مبلغ ثبت نام ۱۰۰ هزارتومان
برای اعضای انجمن علوم دامی ایران ۷۰ هزارتومان

لینک ثبت نام:
https://forms.gle/27n7hu7iqrV6mDxP8

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران