وبینار دو روزه اصول کنترل کیفی (QC) به میزبانی انجمن های علمی صنایع غذایی دانشگاه های سراسر کشور با همکاری Icad Academy و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین برگزار شد.