وبینار دو روزه میکروبیولوژی کاربردی مواد غذایی با میزبانی انجمن های علمی صنایع غذایی دانشگاه های سراسر کشور با همکاری Icad Academy و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی صنایع غذایی و علوم دامی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۵ الی ۱۹
و جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار شد.

 

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران