زنده یاد دکتر رضا تهرانچی (اولین تولید کننده بیسکوئیت صنعتی در ایران)