✅ چهارمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ: جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران