دانشجویان رشته علوم دامی و صنایع غذایی درصورت تمایل به صدور کارت عضویت اتحادیه اطلاعات زیر را به آیدی تلگرامی ادمین اتحادیه ارسال نمایند.
اطلاعات الزامی جهت صدور کارت عضویت
نام‌ و نام‌خانوادگی:
شماره ملی:
نام رشته:
مقطع تحصیلی:
نام دانشگاه محل تحصیل:
آدرس ایمیل:
شماره تماس:
آیدی تلگرام ادمین اتحادیه: Union_admin1@