اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران با همکاری شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران برگزار می‌کند؛

کنفرانس بین‌المللی “پاتوژن‌های غذایی”
زمان برگزاری (به وقت ایران):
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
سخنران کلیدی کنفرانس:
️دکتر محمد احمدی (دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی، استادیار دانشگاه آزاد آمل)
️پروفسور آرون ک.بونیا (دکتری تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی، استاد دانشگاه پردو امریکا)
️دکتر صابر امیری (دکتری تخصصی بیوتکنولوژی مواد غذایی، استادیار دانشگاه ارومیه)
️دکتر انوشه شریفان (دکتری تخصصی صنایع غذایی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
️دکتر شادیه محمدی (دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
 به همراه صدور گواهی معتبر ویژه شرکت‌کنندگان در کنفرانس
 هزینه ثبت‌نام در کنفرانس:
۱۰۰ هزار تومان
 جهت حضور در کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر:
️@Union_admin1
09218134539
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران