📌7 ژوئن | روز جهانی ایمنی مواد غذایی

📣شعار سال 2023:
استانداردهای غذایی، جان انسان‌ها را نجات می‌دهد.

✔اینفوگرافیک تهیه شده توسط انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سمنان با همکاری اتحادیه

#تقویم_غذایی

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

@IAFSSAU