دوره‌های ۴۵ روزه پرورش قارچ و پرورش زنبور عسل به صورت عملی و تئوری