افتخارآفرینی در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت توسط اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران