اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت بامداد رسپینا و موسسه ITP news برگزار می‌کند:

📌استراتژی‌های تغذیه‌ای برای بهبود باروری در خروس‌های گلّه مادر

🔸سخنران:
دکتر امیرعلی صادقی
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

🗓تاریخ برگزاری: سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

⏰ساعت: ۱۵

📎لینک ثبت‌نام:
https://www.itpnews.com/pay/product/165

✅دارای گواهی معتبر

@royanmgzn

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران