برگزاری “سلسله همایش‌های ملی کشاورزی در سایه” به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

✅اولین همایش ملی کشاورزی در سایه با محوریت کشاورزی در سایه کرونا

✅باحضور اساتید و مسئولین دانشگاهی، اتحادیه‌های مربوطه و مسئولین کشوری

🗓تاریخ برگزاری: ۵ و ۶ خرداد۱۴۰۰