ششمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران