موفقیت اعضای هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران در راهیابی به مقاطع تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۲

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

@IAFSSAU