هشتمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ: جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران