هفتمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ: پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران