همایش دو روزه‌ی «اسب کاسپین؛ در سراشیبی انقراض» به میزبانی انجمن علمی علوم دامی دانشگاه گیلان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گیلان،برگزار گردید.