وبینار دو روزه 17025 ISO الزامات عمومی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون (منطبق با آخرین ورژن(2017)) انجمن های علمی صنایع غذایی دانشگاه های سراسر کشور با همکاری Icad Academy و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی صنایع غذایی و علوم دامی ایران در تاریخ پنجشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۵ الی ۱۹ و جمعه ۷ خرداد ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار شد.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران