اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران برگزار می‌کند:

وبینار نقش رفاه و آسایش در عملکرد های گله های گاو شیری

میزبان پنل: دکتر نیما نادری متخصص تغذیه و مدیریت گاو شیری

سخنران: الکساندر پدروسو عضو دانشگاه سائوپائولو برزیل و متخصص تغذیه و رفاه گاو شیری

زمان: سه شنبه 9 خرداد ماه 1402

ساعت: 18 الی 19

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

@samanchalaki

samanchalaki@gmail.com

09028675544