همراه با معرفی مناطق برتر اتحادیه

آخرین مهلت ارسال گزارش:
۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

راه‌های ارتباطی با اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

سایت اتحادیه

صفحه اصلی 1

پیج اینستاگرام
https://instagram.com/iafssau

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران