🇮🇷 افتخارآفرینی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت:

🔷️نشریه ندا، نشریه برگزیده کشور

🔷️اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی ایران، اتحادیه برگزیده کشور