دهمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران 

 

تاریخ : چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰