دوازدهمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ : یکشنبه ۲ أبان ۱۴۰۰

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران