چهاردهمین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران 

 

تاریخ: جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰