منطقه ۱ 
استان‌های زیر مجموعه: البرز، تهران، گلستان، گیلان، مازندران
دبیر منطقه: آقای ساسان چالاکی  
کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه ارومیه
کارشناسی علوم دامی دانشگاه ساری
آیدی تلگرام: sasanchalaki
شماره تماس: 09378378858

نام دبیر: اشکان غلامی

آی دی تلگرام دبیر: AshkanGholami

آدرس کانال تلگرام: AnimSSAUT

آدرس پیج اینستاگرام: AnimSSAUT

 نام دبیر:ابوالفضل موذن آرانی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: moazenabo80

آدرس کانال تلگرام: غیر فعال tvu_animalsciense

آدرس پیج اینستاگرام: poultryscience.iran

  دبیر انجمن: امیرپارسا گلستانی

آیدی تلگرام دبیر انجمن: AmirPG22

 آدرس کانال تلگرامی: srb_food_engineer

 آدرس پیج اینستاگرام:srb.food.engineer

 نام دبیر: علیرضا ایوک‌پور

آی دی تلگرام دبیر انجمن: Eivakpour

آدرس کانال تلگرام: tmu_poultry

آدرس پیج اینستاگرام:

 نام دبیر: محدثه‌ آزرمند

آی دی تلگرام دبیر انجمن: azarmand98

آدرس کانال تلگرام: ASSSGU1400

آدرس پیج اینستاگرام: ASSSGU96

  دبیر انجمن: امیررضا کریم نژاد امیری

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: Entehaaval

 کانال تلگرامی: anjoloumedami

  پیج اینستاگرام: anjoloumedami

 نام دبیر: علیرضا عباسی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: a_alireza_abbasi

آدرس کانال تلگرام: animal_science_ut

آدرس پیج اینستاگرام: animal.science.ut

 نام دبیر: مهرناز سلطانی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: m_svio

آدرس کانال تلگرام: FoodscienceTNB

آدرس پیج اینستاگرام: foodsciencetnb1

  دبیر انجمن: فاطمه پورباقری

آیدی تلگرام دبیر انجمن: Fatemeh_poorbagheri78

 آدرس کانال تلگرام: Foodst_guilan

 آدرس پیج اینستاگرام: foodst_guilan

 نام دبیر: مائده توکلی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: Tvk93

آدرس کانال تلگرام: foodtech_tmu

آدرس پیج اینستاگرام: foodtech.tmu

 نام دبیر: ساره شیروانی

ای دی تلگرام دبیر انجمن: FIE_Rodehen

آدرس کانال تلگرام: FIE_RIAU

آدرس پیج اینستاگرام: FIE_RIAU

دبیر انجمن: امیرحسین عربستانی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: amirarabbestani

 آدرس کانال تلگرام: gau_fisa

 آدرس پیج اینستاگرام: gaufisa

 نام دبیر: علی داداشی اروشکی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: Alidad1996

آدرس کانال تلگرام: AnimalScienceTM

آدرس پیج اینستاگرام:  animalsciencetm

 نام دبیر: سوگند روشنایی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: Sognd_rs

آدرس کانال تلگرام: anj_FoodScience_sanru

آدرس پیج اینستاگرام: –

دبیر انجمن: سامان چالاکی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: samanchalaki

 آدرس کانال تلگرام: ASAAUS

 آدرس پیج اینستاگرام: anjoman_dam

دبیر انجمن: زینب اصلاح‌جو 
 
 آیدی تلگرام دبیر: Esl79 
 
 آدرس کانال تلگرام: iauts_food_society
 
 آدرس پیج اینستاگرام: –