منطقه ۷
استان‌های زیر مجموعه: اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین
دبیر منطقه: آقای امیرحسین عباسی
کارشناسی علوم دامی دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)
آی دی تلگرام: Awmirabasi2
شماره تماس: 09146477578

 دبیر انجمن: معصومه نیازی فر

 آیدی تلگرام دبیر انجمن:  animal_nutrition_sci

 آدرس کانال تلگرام: scasetu

 آدرس پیج اینستاگرام: animal_science_association_tbz

  دبیر انجمن: مهسا جان

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: maahsa_jan

آدرس کانال تلگرامی: foodindustry_uma

آدرس پیج اینستاگرام: foodindustry_uma

دبیر انجمن: محمدامین مرادی

آیدی تلگرام دبیر انجمن: AmiiiiinnnnnM

 آدرس کانال تلگرام:ZnuAnimalscience2017

أدرس پیج اینستاگرام: –

نام دبیر: عاطفه تلیکانی

آی دی تلگرام دبیر: Atefeh_te

آدرس کانال تلگرام:Mrgums_FST

آدرس پیج اینستاگرام:Mrgums.FST

  دبیر انجمن: ساسان چالاکی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: Sasanchalaki

آدرس کانال تلگرام: ASSSA_UU

آدرس پیج اینستاگرام: asssa_uu

  دبیر انجمن: امیرحسین بهرامی

  آیدی تلگرام دبیر انجمن: amirhbahrami

آدرس کانال تلگرام: fsznu

آدرس پیج اینستاگرام: fsaeznu

نام دبیر: مهدی سلیمی

آی دی تلگرام دبیر: Mahdi_foodeng 

آدرس کانال تلگرام: fie_tbzu

آدرس پیج اینستاگرام: f_i_e_tbz

نام دبیر: آیدا رائین

آی دی تلگرام دبیر: AydaRaein

آدرس کانال تلگرام: urmia_foodscience

آدرس پیج اینستاگرام: fst_urmia

  دبیر انجمن: حمیدرضا نظری کماچالی

آیدی تلگرام دبیر انجمن: Hamidrezw_hrn

 آدرس کانال تلگرام:غیرفعال

أدرس پیج اینستاگرام:غیرفعال

نام دبیر: مهده پناهی

آی دی تلگرام دبیر: panahi_79

آدرس کانال تلگرام: animalscienceahar

آدرس پیج اینستاگرام: animal_science.ahar

نام دبیر: ثمین صمدزاده

آیدی تلگرام دبیر: samadzadeh80

آدرس کانال تلگرام:

آدرس پیج اینستاگرام: tb.foodtech