افتخارآفرینی در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت توسط اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

🔷️نشریه ندا؛ نشریه برگزیده در کشور
🔷️اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی ایران؛ اتحادیه شایسته تقدیر در کشور

دانلود فایل های pdf گزارش اتحادیه و نشریه ندا 

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران