✅ اولین نشست رسمی هیات رئیسه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

تاریخ: جمعه 11 شهریور ۱۴۰۱

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران