اولین نشست هم اندیشی مجازی اعضای فعال نشریات دانشجویی درحوزه علوم دامی و صنایع غذایی

تاریخ: پنجشنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

@IAFSSAU