اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران و انجمن علمی علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار می‌کنند:

 همایش گاومیش، گاو هزاره سوم 

 روز اول: صنایع غذایی

 روز دوم:  علوم دامی 

 زمان: سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه  ساعت ۱۰ الی ۱۶ 

 همراه با اعطای گواهی معتبر

همایش در بستر ادوب کانکت برگزار خواهد شد.

 هزینه شرکت در همایش برای هر روز ۵۰ هزار تومان و برای کل همایش ۱۰۰ هزار تومان می‌باشد.

 ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

واتس آپ: 09160588633

تلگرام: @robab_nabhani

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران