اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی برگزار میکند:

سلسله لایوهای اینستاگرامی ^کمند^

 

گفت و گوی صمیمانه با دکتر طاهره محمدآبادی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

زمان برگزاری: ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱

محل برگزاری: بصورت لایو در پیج اینستاگرام اتحادیه

https://instagram.com/iafssau