نشست رسمی هیات تحریریه نشریه ندا (نشریه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران) 

 

تاریخ: جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱