منطقه ۲
استان‌های زیر مجموعه: سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی
دبیر منطقه: آقای وحید محمدرجبی 
کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
 
آیدی تلگرام: Vahidmr2003
شماره تماس: 09037924453

نام دبیر: محمدحسین عبدلی

آی دی تلگرام دبیر انجمن: Mohammad0281

آدرس کانال تلگرام: semnan_foodindustrial

آدرس پیج اینستاگرام: food_industry_semun

دبیر انجمن: محمدصالح همتی حسن پور

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: salehHemati

 آدرس کانال تلگرامی: fst_fum

 آدرس پیج اینستاگرام: fst_fum

  دبیر انجمن: فاطمه ارجمند‌پناه

  آیدی تلگرام دبیر انجمن: Warrior_fam

 کانال تلگرامی: Uni_Animalse

  پیج اینستاگرام:غیرفعال

  دبیر انجمن: حمیدرضا گرامی نوقابی

  آیدی تلگرام دبیر انجمن: Hrg81

 کانال تلگرامی: royanmgzn

  پیج اینستاگرام: royan.fum

  دبیر انجمن : فاطمه جناب

  آیدی تلگرام دبیر انجمن: fatemehjenab

 کانال تلگرامی: Qc_varastegan

  پیج اینستاگرام:qc_varastegan

نام دبیر: سجاد رفیعی کیا
 
آیدی تلگرام دبیر انجمن: srkxiii
 
أدرس کانال تلگرام: –
 
آدرس پیج اینستاگرام: Animal.science.birjand
نام دبیر: فائزه نظری
 
آیدی تلگرام دبیر انجمن: F_na_zari
 
آدرس کانال تلگرام‌: agricultureiau
 
آدرس پیج اینستاگرام: –

نام دبیر: سهیل یقینی

آی دی تلگرام دبیر: S0heil_ya

آدرس کانال تلگرام:

آدرس پیج اینستاگرام: fst.nums