منطقه ۳
استان‌های زیر مجموعه: اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم، کهکیلویه و بویراحمد
 
دبیر منطقه: آقای مهدی شاهرضایی
کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد شهرضا (اصفهان)
کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد شهرضا (اصفهان) 
madeincobham
09134253702

دبیر انجمن: حافظ مرادزاده

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: Senator_Hafez

 آدرس کانال تلگرام: foodindustryiaush

 آدرس پیج اینستاگرام: foodindustry.iaush

نام دبیر: راضيه مرادی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: Raziyehmoradi

آدرس کانال تلگرام: skuanimalscience

آدرس پیج اینستاگرام: animalsciencesku

نام دبیر: محمدصادق مهرابی

آی دی تلگرام دبیر: sdgh_mh06@

آدرس کانال تلگرام: shzfoodtech@

آدرس پیج اینستاگرام: shzfoodtech

نام دبیر: محمد صفری
 
آی دی تلگرام دبیر: muhammad_sf
 
أدرس کانال تلگرام: animalscience_ShirazU
 
أدرس پیج اینستاگرام: animal_science.shirazu
نام دبیر: علی رحمتی 
 
آی دی تلگرام دبیر: Ali_Rahmati97
 
آدرس کانال تلگرام: animal_sci
 
پیج اینستا : –