منطقه ۴
استان‌های زیر مجموعه: سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد
 
دبیر منطقه: آقای علیرضا پودینه 
کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه زابل
@Alireza_poudii
09059864870

دبیر انجمن: فاطمه رحیمی زمان آبادی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: FatemeRahimi

آدرس کانال تلگرام: fie_uk

آدرس پیج اینستاگرام: fie_uk

 دبیر انجمن: زهرا داستانی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: zahra_dastani7708

 کانال تلگرامی: animal_science_unijiroft

  پیج اینستاگرام: animal_science_unijiroft

  دبیر انجمن: احسان معظمی

 آیدی تلگرام دبیر انجمن: Esnmi8

 کانال تلگرامی: aodnews

  پیج اینستاگرام: animal_science_forum

نام دبیر: حسین امیر محمدی

آی دی تلگرام دبیر: hossein_amirmohammadi

آدرس کانال تلگرام و ایتا: food_industry_uni_jiroft 

آدرس پیج اینستاگرام: food_.industry_unijiroft

دبیر انجمن: علیرضا پودینه 
 
آی دی تلگرام انجمن: Alireza_poudii
 
أدرس کانال تلگرام: – 
 
آدرس پیج اینستاگرام: uoz-keshavarzi