منطقه ۵
استان‌های زیر مجموعه: کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان
دبیر منطقه: خانم هدیه فرهادی
کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
آی دی تلگرام: Far_he
شماره تماس: 09046176200

نام دبیر: اشکان قبادی

آی دی تلگرام دبیر: ashkan_qobadi

آدرس کانال تلگرام: basu_animal_science

آدرس پیج اینستاگرام: basu.animal.science

 

دبیر انجمن: علی نجفی

  آیدی تلگرام دبیر انجمن: s_p_a_k_ali

 کانال تلگرامی: olomdam_razi

  پیج اینستاگرام: anjoman_olomdami

نام دبیر: هدیه فرهادی

آی دی تلگرام دبیر:far_he

آدرس کانال تلگرام:foodism_kums

آدرس پیج اینستاگرام:foodism_kums

 

نام دبیر: شیوا یوسف‌نژاد

آی دی تلگرام دبیر: ShivaYousefnezhad 

آدرس کانال تلگرام: foodScienceTechnologyUOK

آدرس پیج اینستاگرام: uok.fie

نام دبیر: علی شهسواری

آی دی تلگرام دبیر: Alish99p 

آدرس کانال تلگرام: olomdam_razi

آدرس پیج اینستاگرام: Anjoman_olomdami

نام دبیر:زهرا عباسی
 
آی دی تلگرام دبیر: Seller_minerva
 
آدرس کانال تلگرام: daneshdam_araku 
 
آدرس پیج انجمن: –

نام دبیر: فاطمه سوري

آی دی تلگرام دبیر: _call_me tarane

آدرس کانال تلگرام: food_Science_Basu

آدرس پیج اینستاگرام:

نام دبیر: محمد امين رمضانی جمال

آی دی تلگرام دبیر: amin_ramezani_jamali

آدرس کانال تلگرام: foodanjomanteusland

آدرس پیج اینستاگرام: